Wat is FATCA?

FATCA staat voor "Foreign Account Tax Compliance Act" en is een Amerikaanse wet die van toepassing is op alle financiële instellingen die eraan onderworpen zijn. FATCA verplicht alle financiële instellingen (banken, verzekeraars, enz.) om de identiteit van Amerikaanse burgers met een rekening en de waarde van de activa op die rekening (of contracten, zoals levensverzekeringspolissen) bekend temaken.

 

Waarom is deze wet er gekomen?

Het doel van de wet is belastingontduiking en -ontwijking door Amerikaanse belastingbetalers tegen te gaan. Volgens de FATCA-bepalingen moet jaarlijks verklaring worden uitgebracht aan de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS).

 

Op wie is deze wet van toepassing?

FATCA heeft betrekking op Amerikaanse belastingbetalers. Dit omvat zowel burgers als fiscaal ingezetenen van de Verenigde Staten.

 

Deze wetgeving verplicht de financiële instellingen om elk jaar een bepaalde hoeveelheid gegevens over deze personen te rapporteren aan de bevoegde nationale autoriteiten, die deze vervolgens doorgeven aan de IRS. VoorBelgië is dit de FOD Financiën.

 

De toepassing van de FATCA vindt in vele landen plaats in het kader van intergouvernementele overeenkomsten (IGA's). Dergelijke overeenkomsten maken het mogelijk en verplicht om bepaalde gegevens aan de nationale autoriteiten te rapporteren en om deze tussen landen uit te wisselen.

 

In 2014 heeft België een intergouvernementeel akkoord ondertekend en zich er aldus toe verbonden om FATCA wettelijk bindend te maken in de Belgische wetgeving door de wet van 16 december 2015 "tot regeling van de mededeling van gegevens betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van informatie op internationaal niveau voor fiscale doeleinden".

 

Daarnaast is deze verklaring ook van toepassing op levensverzekeringspolissen van Amerikaanse rechtspersonen, alsmede op rechtspersonen of vermogensstructuren waarvan Amerikaanse belastingplichtigen de uiteindelijke begunstigden zijn. Hieronder volgt een overzichtstabel van de producten die onder de FATCA-rapportage vallen.

 

Heeft FATCA gevolgen voor de cliëntenvan ERGO Insurance AG?

ERGO Insurance AG neemt contact op met de cliënten zodra blijkt dat hun dossier een of meer verwijzingen bevat die volgensde wet wijzen op een Amerikaans staatsburgerschap of een fiscale woonplaats.


Aanvullende informatie of bewijsstukken kunnen worden verlangd om de rapporterende aard van de rekening of het verzekeringscontract vast te stellen.


Indien u als cliënt van ERGO Insurance SA vragen hebt over deze wetgeving, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze deskundigen via e-mail op CRS-FATCA@ergo.beof raadpleeg het woordenlijst en de FAQ's.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit