Premiebetalingen

Om de periodiciteit van uw contract te wijzigen, kan u een ingevulde en ondertekende aanvraag verzenden naar changes@ergo.be of per post naar volgend adres: 
ERGO Insurance
ter attentie van Changes,
Loksumstraat 25
1000 Brussel.

Opgelet: de wijziging van de periodiciteit kan een fiscale impact hebben in het jaar van de verandering. Als uw contract bijvoorbeeld een jaarlijkse vervaldag heeft in november en u wenst over te schakelen van een jaarlijkse naar een maandelijkse periodiciteit, dan zal uw volledige jaarpremie in november van het voorgaande jaar gestort zijn en kan u enkel de maandpremies storten van november en december van het jaar van verandering.

Indien het nummer van uw spaarplan begint met '1', zijn bijkomende stortingen niet mogelijk. Een verhoging van de premie kan daarentegen wel bij pensioenspaarplannen en VAPZ. Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

U kan een bijkomende storting doen: 

  • sparen zonder fiscaal voordeel met periodieke stortingen: een bijkomende storting is mogelijk vanaf € 500. Het volstaat om het gewenste bedrag te storten op de rekening van ERGO met gebruik van de gestructureerde mededeling die u vindt op uw persoonlijk certificaat (contract) van het type 7xx/xxxx/xxxxx. 
  • sparen zonder fiscaal voordeel met eenmalige storting: een bijkomende storting in iSave Free Invest is mogelijk vanaf € 500. Het volstaat om het gewenste bedrag te storten op de rekening van ERGO met gebruik van de gestructureerde mededeling die u vindt op uw persoonlijk certificaat (contract) van het type 7xx/xxxx/xxxxx. Het is niet mogelijk bijkomende stortingen te verrichten bij de andere soorten contracten met eenmalige premie.
  • sparen met fiscaal voordeel: een bijkomende storting is mogelijk (doorgaans vanaf € 35). U kan uw contractnummer gebruiken als mededeling (63xxxxxxx/R-xx), gevolgd door 'bijkomende storting'. ERGO zal erop toezien dat het totaal van de gestorte bedragen binnen hetzelfde jaar het fiscaal plafond van het pensioenspaarplan niet overschrijdt. In de andere gevallen zullen de stortingen worden aanvaard, maar is het mogelijk dat u geen fiscaal voordeel geniet op alle gestorte premies. 

Het kan zijn dat uw betaling en de herinneringsbrieven mekaar gekruist hebben of dat we uw betaling niet ontvangen hebben. 

Het kan ook zijn dat u de gestructureerde mededeling van het overschrijvingsformulier niet gerespecteerd hebt en dat de storting daardoor niet automatisch aan uw polis werd toegewezen.

Na controle van uw rekeninguittreksels of als u vragen hebt over de facturatie, kan u contact opnemen met ons Contact Center op +32 (0)2 535 58 88 of via info@ergo.be

Voor fiscale contracten kunnen eventuele achterstallige premies enkel betaald worden in de loop van het fiscaal jaar in kwestie, op voorwaarde dat het fiscaal plafond niet wordt overschreden. 

Bij niet-fiscale contracten kunnen achterstallige premies altijd worden betaald.  

Om vergissingen te vermijden, gebruikt u best altijd de overschrijvingsformulieren die wij u sturen. Op die formulieren staat steeds vermeld om welke maand het gaat. Opgelet: de gestructureerde mededelingen kunnen verschillen voor elke vervaldag. U kan dus best één storting per premie verrichten in plaats van één factuur te gebruiken voor meerdere betalingen. 

Indien u de overschrijvingsformulieren voor onbetaalde facturen niet terugvindt, kan u contact opnemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88 of via info@ergo.be.  Zij zullen u een kopie bezorgen en uw situatie nagaan.

Het kan zijn dat het bedrag van uw contract werd geïndexeerd terwijl de doorlopende opdracht niet werd aangepast. Daardoor zijn uw maandelijkse stortingen ontoereikend. Om dat probleem te verhelpen, kan u het bedrag van de doorlopende opdracht aanpassen bij uw bank of een domiciliëring activeren door het domiciliëringsformulier in te vullen dat u vindt in de rubriek 'documenten'. Het volstaat om het formulier in te vullen, te ondertekenen en dateren en ons terug te sturen per post of via e-mail (domics@ergo.be). Zodra de domiciliëring geactiveerd is, kan u uw doorlopende opdracht best stopzetten om dubbele betalingen te voorkomen.

Indien u een overschrijvingsformulier ontvangt terwijl u normaal gezien betaalt met domiciliëring, betekent dit dat een betaling niet is gebeurd via die domiciliëring, hetzij door een ontoereikend saldo of omdat de domciliëring werd opgezegd. Als het om een nieuwe domiciliëring gaat, kan het zijn dat die nog niet geactiveerd is. We vragen u in dat geval om die factuur manueel te betalen. Bij een eventuele dubbele betaling zal de domiciliëring de volgende maand niet worden gebruikt. Als u twijfels heeft, aarzel niet contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Ja, het is mogelijk een wijziging te vragen van de betaaldatum van de domiciliëring voor bepaalde contracten (indien uw contractnummer begint met '63') door een e-mail te sturen (met vermelding van uw naam en contractnummer) naar incasso@ergo.be of een brief per post te sturen naar onze Incasso-dienst. Voor klassieke contracten (nummer beginnend met '1') kan een domiciliëring enkel de eerste van de maand hebben als betaaldatum. Als er op die datum echter geen toereikend saldo voorhanden is op uw rekening, zal enkele dagen later een tweede poging tot betaling plaatsvinden. Als de domiciliëring dan opnieuw wordt geweigerd, wordt een overschrijvingsformulier verstuurd.

Ja, u kan een aanvraag tot stopzetting van de domiciliëring doen door een e-mail te sturen (met vermelding van uw naam en contractnummer) naar incasso@ergo.be. Als uw contractnummer begint met '63' en u een maandelijkse periodiciteit heeft, blijft de domiciliëring noodzakelijk. U kan een wijziging van de betaaldatum van de domiciliëring vragen voor dergelijke producten. Daarvoor kan u een e-mail sturen naar incasso@ergo.be of een brief per post sturen naar onze Incasso-dienst.

De stopzetting van uw spaarcontract kan meerdere gevolgen hebben. 

In de eerste plaats zal dit een impact hebben op uw pensioenkapitaal:

  • Indien uw contractnummer begint met "63", zal het pensioenkapitaal enkel gebaseerd zijn op de reeds gestorte premies.
  • Indien uw contractnummer begint met "1", hangt het spaarkapitaal af van de regelmatige storting van uw premies tot de voorziene einddatum. Bij stopzetting van de betalingen zal het eindkapitaal herberekend worden in functie van de  betaalde premies. Bovendien is de in uw contract gewaarborgde rentevoet niet alleen van toepassing op de premies van het verleden maar ook op de premies die in de toekomst worden gestort tot de einddatum van het contract. De huidige rentevoeten op de markt liggen lager dan de rentevoet die door uw contract wordt gewaarborgd.

En ten slotte zal de stopzetting van de betalingen ook een impact hebben op de diverse aanvullende waarborgen die in uw contract zijn vervat:

  • De dekkingen zoals premievrijstelling, aanvullende invaliditeitsverzekering, rente bij arbeidsongeschiktheid, overlijden door ongeval, overlijden van de partner, opeenvolgend overlijden... zullen automatisch vervallen.
  • Indien uw contractnummer begint met "63", wordt de eventuele dekking voor kapitaal bij overlijden gefinancierd uit de spaarreserve. Het kapitaal bij overlijden blijft dus verzekerd zolang de spaarreserve positief blijft. Indien u echter de spaarreserve wenst te handhaven, raden we u aan om de overlijdensdekking te verminderen of te schrappen.
  • Indien uw contractnummer begint met "1", zal het kapitaal bij overlijden aangepast worden in functie van de reeds gestorte premies.

Tot slot kan de stopzetting van de betalingen een impact hebben op de berekening van uw belastingen. Indien u uw spaarpremies aftrekt van de belastingen, verliest u ook dat fiscaal voordeel.  Het fiscaal voordeel komt overeen met 30% bij pensioensparen en langetermijnsparen (daar komen nog eens de gemeentelijke opcentiemen bij), en met een aftrek tegen het marginale belastingtarief bij een VAPZ.

Er bestaat misschien een andere oplossing voor uw situatie dan het stopzetten van de betalingen, zoals de verlaging van de premies of het wegwerken van uw eventuele achterstallige premies. Voor meer details met betrekking tot de andere mogelijkheden kan u contact opnemen met ons Contact Center op  +32 (0)2 535 58 88

U wordt verwittigd door de herinneringen die per post worden verzonden. 

Bij laattijdige betaling van meerdere stortingen, kan u een aangetekende brief ontvangen om u te waarschuwen over de gevolgen die deze achterstand kan hebben voor uw contract. Indien u de overschrijvingsformulieren voor onbetaalde facturen niet terugvindt, kan u contact opnemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.  Zij zullen u een kopie bezorgen en uw situatie nagaan.

Enkel de stortingen gedaan tussen 01/01 en 31/12 komen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Mogelijk heeft u ook een deel gestort na 31/12, bijvoorbeeld als u de premie van december in januari het jaar nadien heeft betaald. 

U heeft misschien ook bijkomende waarborgen in uw contract. De premies van deze waarborgen zijn niet fiscaal aftrekbaar in de gekozen regime en zal u bijgevolg niet terugvinden op uw fiscaal attest. 

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit