Uitkering bij pensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden

Wenst u een aangifte te doen van een privé-ongeval? Dat kan via dit handige formulier.

In geval van een arbeidsongeschiktheid kan u met dit handige formulier aan de slag.

Ongeveer 6 weken voor de einddatum van uw contract, zal u van ons een brief ontvangen. U zal ons dan onder andere uw rekeningnummer moeten meedelen, zodat wij op het afgesproken tijdstip kunnen overgaan tot uitbetaling.

In geval van een arbeidsongeschiktheid kan u met dit handige formulier aan de slag.

Indien de waarborgen premievrijstelling en/of rente bij arbeidsongeschiktheid zijn onderschreven, zullen deze, afhankelijk van de wachttijd en de minimum arbeidsongeschiktheidsdrempel, in werking treden. Dit staat in uw persoonlijk certificaat of in de bijzondere voorwaarden beschreven.

De uitgekeerde rente in geval van arbeidsongeschiktheid wordt fiscaal beschouwd als vervangingsinkomen en wordt op dezelfde manier belast.

Zodra we het kwijtschrift ingevuld en vergezeld van een kopie (recto verso) van uw identiteitskaart en bankkaart (met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren) ontvangen hebben, storten we dit binnen de wettelijke termijn van 30 dagen op uw rekening.

U vindt het formulier dat dient als Geneeskundig getuigschrift – Overlijdensbewijs en de nodige instructies hier terug.

De kosten worden gedragen door ERGO, behalve bij een minnelijke medische expertise. In dat geval draagt elke partij de kosten van zijn eigen aangestelde arts.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit